Ochrana osobných údajov


Ochrana osobných údajov 
 
Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov. 
V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov av súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu: 
uvedenom v registračnom formulári, 
uvedenom v objednávkovom formulári 
uvedenom v reklamačnom formulári na webovom sídle internetového obchodu na adrese http://www.sexyvlasy.sk 
 
V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov je spoločnosť Something Nice s.r.o. IČO: 46 427 023 oprávnená spracovať vložené osobné údaje uvedené v registračnom formulári, objednávkovom formulári, reklamačnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v internetovom obchode na účely: 
registrácia užívateľov 
vedenie databázy registrovaných užívateľov, 
spracovanie objednávok, 
informovanie užívateľov o stave objednávok, 
vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky a fakturácie. 
 
V prípade, že budete mať záujem o zrušení registrácie, stačí keď svoje rozhodnutie písomne ​​oznámite emailom na info@sexyvlasy.sk 
Vyhradzujeme si právo ukončiť registráciu v internetovom obchode, pokiaľ nebola za posledných 12 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka z vašej strany. 
Po zrušení registrácie a po ukončení účelu spracovania údajov budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované. 
Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu sme povinní uchovávať po dobu 10 rokov od vybavenia objednávky. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované. 
Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. 
Beriete na vedomie, že osobné údaje, ktoré ste nám poskytli budú poskytované sprostredkovateľom, ktorí s nami zmluvne spolupracujú za účelom dopravy objednaného tovaru, zaúčtovanie účtovných dokladov, údržby a správy internetové aplikácie a podobne. Jedná sa teda o prepravnej a zasielateľskej spoločnosti, IT správcovia databáz, účtovné a podobne. 
Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať informácie, odpis a opravu jeho osobných údajov. 
 
Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté: 
Slovenská pošta 
Česká pošta 
GLS

 

Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Pokladňa

vyber farby vlasov