Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy 
 
1. Poučenie o odstúpení od zmluvy 
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy (objednávky) bez uvedenia dôvodu do 14 dní.
Lehota na odstúpenie uplynie po 14 dňoch odo dňa doručenia posledného dielca / tovar k Vám alebo Vami určenej tretej osobe. 
Pri uplatnení práva na odstúpenie nás prosím čo najskôr informujte o svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením o odstúpení a to napríklad pomocou vzorového dokumentu, ktorý ste dostali spolu s tovarom, alebo ktorý si môžete stiahnuť z našej stránky. Informovať nás môžete prostredníctvom nasledujúcich kontaktov: Something Nice s.r.o., Novomeského 2, Trenčín, 91108, e-mail: storno@sexyvlasy.sk 
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 
 
2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy 
Po odstúpení od zmluvy a doručenia kompletného tovaru Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, hlavne kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia než je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní spôsobom, aký ste si vybrali pri odstúpení od zmluvy. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslania tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. 
 
3. Spôsob vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy 
Tovaru, od ktorého chcete odstúpiť nám zašlite na adresu: Something Nice s.r.o., Novomeského 2, Trenčín, 91108, e-mail: storno@sexyvlasy.sk, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14 dňovej lehoty. 
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. 
Prosím berte na vedomie, že podľa § 7, ods.6, písmeno i.) Zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nie je možné odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento tovar rozbalil alebo mu bol elektronickým spôsobom sprístupnený.

 

  • Stiahnite si formulár odstúpenie od zmluvy    ( >>>>TU <<<<)   
  • Formulár odstúpenie od zmluvy vyplnte
  • Vyplnený nám ho zašlite na e-mail: storno@sexyvlasy.sk
  • Vrátený tovar spolu s vyplneným formulárom o odstúpení od zmluvy nám zašlite doporučene na adresu: 

                                          Something Nice s.r.o.
                                          Novomeského 2688/2
                                          91108 Trenčín

Upozornenie: Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za zásielky zaslané ako obyčajné listové zásielky bez podacieho čísla. Zásielky nám zasielajte doporučene. 


Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Pokladňa

vyber farby vlasov